Grundisolering

Varför skall källaren ha ett ordentligt fuktskydd?

En källare utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvatten på markytan, vattnet i marken, byggfukt och fukt i inneluften är några av fuktkällorna. Det är därför stor risk för mögelskador i källarväggar.

Vi dränerar om och grundisolerar antingen med Platon eller Isodrän. Klicka gärna på länkarna för att läsa mer om de båda systemen!

Bild föreställande: isola


www.isola.se
System Platon är metoden som ger huset ett 100%-igt skydd mot fukt under husets hela livslängd. Systemet består av olika samstämda komponenter och detaljer, speciellt utformade så att man får en väl fungerande total lösning.

Bild föreställande: isodran


www.isodran.se
ISODRÄN AB`s verksamhet är helt inriktad på produktion och rikstäckande marknadsföring av ISODRÄN-skivan samt teknisk support och utbildning. Vi som arbetar i ISODRÄN AB har lång erfarenhet av fukt i grundkonstruktioner och hur man skall bygga för att undvika framtida fuktproblem eller åtgärda redan uppkomna.